தம்பதியர் தனிமையில் நிர்வாணமாக இருக்கலாமா?

தம்பதியர் தனிமையில் நிர்வாணமாக இருக்கலாமா? நானும், எனது மனைவியும் வீட்டில் தனியாக இருக்கும்போது நிர்வாணமாக இருப்பதையே நான் அதிகம் விரும்புகிறேன்.

பெற்றோர் பார்க்கும் மாப்பிள்ளையை மறுக்கலாமா?

பெற்றோர் பார்க்கும் மாப்பிள்ளையை மறுக்கலாமா? என் விருப்பமின்றி பெற்றோர் திருமண ஏற்பாடு செய்துள்ளனர். எனக்கு இஸ்லாத்தில் உள்ள உரிமை என்ன?

மனைவிக்காக தாயைத் திட்டலாமா?

மனைவிக்காக தாயைத் திட்டலாமா? தனது மனைவியிடம் சந்தோசமாக இருப்பதற்கு தனது தாயார் எப்போதும் இடையூறாக இருக்கிறார். தனது தாயாரைக் கண்டித்தால்