முஸ்லிம் பண்டிகைகள் நாட்டிற்கு நாடு மாறுபடுவது ஏன்?

முஸ்லிம் பண்டிகைகள் நாட்டிற்கு நாடு மாறுபடுவது ஏன்? கேள்வி: முஸ்லிம் பண்டிகைகள் மட்டும் நாடுதோறும் மாறுபடுவதேன்? சரியான கணிப்பு உங்களிடம்

விவாதம் செய்ய ஒப்புக் கொண்டு ஓட்டம் எடுத்த ஜாக் மற்றும் ஹிஜ்ரா கமிட்டி

நேரடி விவாத்திற்கு எங்களால் வர இயலாது. நாங்கள் தெரியாமல் பி.ஜேவை நேரடிவிவாதத்திற்கு அழைத்து விட்டோம் என பகிரங்கமாக இதன் மூலம்

அனைவரையும் முட்டாளாக்கிய ஹிஜ்ரா கூட்டத்தார்!

நாஷித் என்ற சகோதரருக்கும் அமாவசைக் கூட்டமான ஹிஜ்ரா கமிட்டிக்கும் பிறை தொடர்பாக நடந்த வாதப்பிரதிவாதங்களை வெளியிட்டுள்ளார். ஹிஜ்ரா கமிட்டியின் அறிவீனத்தையும்

விவாதத்துக்கு நாங்கள் தயாரில்லை! ஹிஜ்ரா கமிட்டி அறிவிப்பு!!

பிறையைத் தீர்மானிப்பதற்கு பிறையைப் பார்க்கத் தேவை இல்லை; விஞ்ஞான முறையில் கணித்துத் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும்; இதுதான் குர்ஆன்

பிறை ஓர் விளக்கம்

ஆசிரியர் பீ.ஜைனுல் ஆபிதீன் வெளியீடு நபீலா பதிப்பகம் முன்னுரை பிறை குறித்த மாறுபட்ட கருத்துக்கள் பிறை குறித்த திருக்குர்ஆன் வசனங்கள்