குர்ஆன் கூறும் அறிவியல் உண்மைகள்

திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கத்தில் அறிவியல் உண்மைகளைக் கூறும் வசனங்களில் உள்ள அறிவியல் உண்மைகளை அறிய கீழ்க்காணும் தலைப்புகளில் உள்ள விளக்கங்களின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்   102. சிறு கவலை தீர பெருங்கவலை 119. தோல்களில் தான் வேதனை உணரும் நரம்புகள் உள்ளன 144. கருவறை சுருங்கி விரிதல் …

குர்ஆன் கூறும் அறிவியல் உண்மைகள் Read More