ஜிஹாத் வேறு! தீவிரவாதம் வேறு! 

ஜிஹாத் வேறு! தீவிரவாதம் வேறு! என்பதை கீழ்க்காணும் தலைப்புகளில் உள்ள விளக்கங்களின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.     53. போரின் இலக்கணம் 54. மதம் மாற்றப் போர் கூடாது 76. ஆட்சிப் பணியும், தூதுப் பணியும் 89. பிற மதத்தவர்களுடன் …

ஜிஹாத் வேறு! தீவிரவாதம் வேறு!  Read More