பெண்கள் ஆண்களிடம் முஸாஃபஹா செய்யலாமா?

பெண்கள் ஆண்களிடம் முஸாஃபஹா செய்யலாமா? கேள்வி பெண்கள் ஹஜ் கடமையை நிறைவேற்றி விட்டு தாயகம் திரும்பும் போது அவர்களிடம் ஆண்களும் முஸாஃபஹா (கை கொடுத்தல்) செய்கின்றார்கள். ஆண்கள் பெண்களிடம் முஸாஃபஹா செய்யலாமா? பெண்களிடம் எந்தெந்த ஆண்கள் முஸாஃபஹா செய்யலாம்? பி.எம். அப்துல் …

பெண்கள் ஆண்களிடம் முஸாஃபஹா செய்யலாமா? Read More

இரண்டு கைகளால் முஸாபஹா செய்யலாமா?

இரண்டு கைகளால் முஸாபஹா செய்யலாமா? ? மத்ஹபை ஆதரிக்கும் சகோதரர்கள் இரண்டு கைகளால் முஸாபஹா செய்கின்றார்கள். ஆனால் குர்ஆன் ஹதீஸைப் பின்பற்றுபவர்கள் ஒரு கையால் முஸாபஹா செய்கின்றார்கள். இரண்டில் எது சரி என்பதை ஆதாரத்துடன் விளக்கவும். எஸ். முஹம்மத் ஸலீம், ஈரோடு …

இரண்டு கைகளால் முஸாபஹா செய்யலாமா? Read More

முஸாஃபஹா, முஆனகா இரண்டையும் தெளிவாக விளக்கவும்?

முஸாஃபஹா, முஆனகா இரண்டையும் தெளிவாக விளக்கவும்? ஜே. அப்துல் அலீம், அய்யம்பேட்டை. இரண்டு பேர் சந்தித்துக் கொள்ளும் போது, ஒருவருடைய கையை மற்றவர் பிடித்து பரஸ்பரம் நட்பைப் பரிமாறிக் கொள்வதற்கு முஸாஃபஹா என்று பெயர். நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் காலத்தில் …

முஸாஃபஹா, முஆனகா இரண்டையும் தெளிவாக விளக்கவும்? Read More