நேர்ச்சையின் பரிகாரம் என்ன?

நேர்ச்சையின் பரிகாரம் என்ன? நேர்ச்சையை நிறைவேற்ற முடியாவிட்டால் அதற்குப் பதிலாக வேறு காரியங்களை செய்யலாமா? யாஸிர் பதில் சத்தியத்தை முறித்தால் என்ன பரிகாரம் செய்ய வேண்டுமோ அதே பரிகாரத்தை நேர்ச்சையை முறித்தாலும் செய்ய வேண்டும். لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي …

நேர்ச்சையின் பரிகாரம் என்ன? Read More

சத்தியத்தை முறிப்பதன் பரிகாரம் என்ன?

சத்தியத்தை முறிப்பதன் பரிகாரம் என்ன? சத்தியத்தைப் பல முறை மீறினால் ஒரு பரிகாரம் போதுமா? சத்தியம் செய்து முறித்தால் அதற்கான பரிகாரம் என்ன? ஒரு பாவத்தைச் செய்ய மாட்டேன் என்று சத்தியம் செய்த ஒருவர் அதை மீறி அந்தப் பாவத்தைச் செய்து …

சத்தியத்தை முறிப்பதன் பரிகாரம் என்ன? Read More

நபில் தொழுவதாக நேர்ச்சை செய்யலாமா?

நபில் தொழுவதாக நேர்ச்சை செய்யலாமா? கேள்வி: ஒரு தேவை நிறைவேறுவதற்காக ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நபில் தொழுவதாக நேர்ச்சை செய்யலாமா? அவ்வாறு செய்வதற்கு அனுமதி இருந்தால் நான்கு நான்கு ரக்அத்துகளாகத் தொழலாமா? அப்துல் ஹமீத், பதில் : இறைவா! எனக்கு ஏற்பட்டுள்ள …

நபில் தொழுவதாக நேர்ச்சை செய்யலாமா? Read More

நேர்ச்சையின் பரிகாரம் என்ன?

நேர்ச்சையின் பரிகாரம் என்ன? செய்த நேர்ச்சையை நிறைவேற்ற முடியாவிட்டால் அதற்குரிய பரிகாரம் என்ன? யாஸிர் பதில்: அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியம் செய்து ஒரு முடிவை டுத்துவிட்டு அந்த முடிவை ஒருவர் மீறினால் அதற்கு என்ன பரிகாரமோ அதே பரிகாரத்தை நேர்ச்சையை முறிக்கும் …

நேர்ச்சையின் பரிகாரம் என்ன? Read More

சத்தியத்தை பல முறை மீறினால் ஒரு பரிகாரம் போதுமா?

சத்தியத்தை பல முறை மீறினால் ஒரு பரிகாரம் போதுமா? சத்தியம் செய்து முறித்தால் அதற்கான பரிகாரம் என்ன? ஒரு பாவத்தைச் செய்ய மாட்டேன் என்று சத்தியம் செய்து ஒருவர் அதை மீறி அந்தப் பாவத்தைச் செய்து விட்டார். அந்தப் பாவத்தை ஒரு …

சத்தியத்தை பல முறை மீறினால் ஒரு பரிகாரம் போதுமா? Read More