தற்கொலை செய்தவருக்கு ஜனாஸா தொழுகை உண்டா?

தற்கொலை செய்தவருக்கு ஜனாஸா தொழுகை உண்டா? அவருக்காக பாவ மன்னிப்பு தேடலாமா? எனது தகப்பனார் தற்கொலை செய்தல் நிரந்தர நரகத்திற்குரியது என தெரியாமல் தற்கொலை செய்து கொண்டார். தெரியாமல் செய்த தற்கொலைக்கு நரகம் உண்டா? அவருக்கு அல்லாஹ்விடம் மன்னிப்பு உண்டா? அவருக்கு …

தற்கொலை செய்தவருக்கு ஜனாஸா தொழுகை உண்டா? Read More

சிறுவர்கள் தற்கொலை செய்தால் நரகமா?

பள்ளிக்கூட மாணவர்கள் சிலர் குறைந்த மதிப்பெண் பெறும்போது தற்கொலை செய்து கொள்கின்றனா். தற்கொலை செய்வது மார்க்கப்படி தப்பு என்று இந்தப் பசங்களுக்குத் தெரியாது தானே? அப்போ இவர்களுக்கு நிரந்தர நரகம் தானா? இரண்டவது கேள்வி தற்கொலை செய்ய தூண்டியவா்கள் மீது பாவமா? …

சிறுவர்கள் தற்கொலை செய்தால் நரகமா? Read More