இந்நூலைப் பயன்படுத்தும் முறை

இந்தத் தமிழாக்கத்தில் இடம் பெற்ற அரபுச் சொற்களுக்கான விளக்கத்தை 'கலைச் சொற்கள்' என்ற தலைப்பில் காணலாம். இஸ்லாமிய நம்பிக்கை சார்ந்த தொழுகை, நோன்பு போன்ற தமிழ்ச் சொற்களின் விளக்கத்தை தமிழ்க்கலைச் சொற்கள் என்ற தலைப்பில் காணலாம். இந்தத் தமிழாக்கத்தில் சிறிய குறிப்பு …

இந்நூலைப் பயன்படுத்தும் முறை Read More

வாசிப்பதற்கு முன்

திருக்குர்ஆனை வாசிக்கும்போது மற்ற நூல்களில் இருந்து பலவகைகளில் அது வேறுபட்டிருப்பதைக் காணலாம். சில கட்டளைகள் திருக்குர்ஆனில் திரும்பத் திரும்பக் கூறப்பட்டுள்ளன. ஒரு விஷயத்தை ஒரு தடவை கூறினால் போதாதா? திரும்பத் திரும்ப ஏன் ஒரே விஷயத்தைக் கூற வேண்டும்? என்ற சந்தேகம் …

வாசிப்பதற்கு முன் Read More

ஜிஹாத் வேறு! தீவிரவாதம் வேறு! 

ஜிஹாத் வேறு! தீவிரவாதம் வேறு! என்பதை கீழ்க்காணும் தலைப்புகளில் உள்ள விளக்கங்களின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.     53. போரின் இலக்கணம் 54. மதம் மாற்றப் போர் கூடாது 76. ஆட்சிப் பணியும், தூதுப் பணியும் 89. பிற மதத்தவர்களுடன் …

ஜிஹாத் வேறு! தீவிரவாதம் வேறு!  Read More

குர்ஆன் கூறும் அறிவியல் உண்மைகள்

திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கத்தில் அறிவியல் உண்மைகளைக் கூறும் வசனங்களில் உள்ள அறிவியல் உண்மைகளை அறிய கீழ்க்காணும் தலைப்புகளில் உள்ள விளக்கங்களின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்   102. சிறு கவலை தீர பெருங்கவலை 119. தோல்களில் தான் வேதனை உணரும் நரம்புகள் உள்ளன 144. கருவறை சுருங்கி விரிதல் …

குர்ஆன் கூறும் அறிவியல் உண்மைகள் Read More

குர்ஆன் கூறும் முன்னறிவிப்புகள்

திருக்குர்ஆனின் சில வசனங்கள் எதிர்காலத்தில் நடக்கவுள்ள பல செய்திகளை முன் கூட்டியே அறிவிக்கும் வகையில் அமந்துள்ளன. திருக்குர்ஆன் அறிவித்தபடி அவை அப்படியே நிறைவேறின. அவற்றை நம்முடைய தமிழாக்கத்தில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளோம். விரும்பும் தலைப்பின் மீது கிளிக் செய்து எளிதில் தேடி எடுக்கலாம். 118. முஸ்லிம்களின் …

குர்ஆன் கூறும் முன்னறிவிப்புகள் Read More