குர்ஆன் கூறும் அறிவியல் உண்மைகள்

 குர்ஆன் கூறும் அறிவியல் உண்மைகள் 

திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கத்தில் அறிவியல் உண்மைகளைக் கூறும் வசனங்களில் உள்ள அறிவியல் உண்மைகளை அறிய கீழ்க்காணும் தலைப்புகளில் உள்ள விளக்கங்களின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்

 


102. சிறு கவலை தீர பெருங்கவலை

119. தோல்களில் தான் வேதனை உணரும் நரம்புகள் உள்ளன

144. கருவறை சுருங்கி விரிதல்

149. திருப்பித் தரும் வானம்

167. தங்குமிடமும், ஒப்படைக்கப்படும் இடமும்

171. அறுக்கப்பட்டதை உண்பது

172. விண்வெளிப் பயணத்தில் சுருங்கும் இதயம்

175. பூமியில் தான் வாழ முடியும்

179. உலகம் படைக்கப்பட்ட நாட்கள்

189. மரபணுக்கள் வழிவ்ழியாக தொடரும்

202. மாதங்கள் பன்னிரண்டு

207. இனப் பெருக்கத்தில் பெண்களின் பங்கு

208. விரல் நுனிகளையும் சீராக்குதல்

231. விந்தின் பிறப்பிடம்

240. வானத்திற்கும் தூண்கள் உண்டு

241. ஓடிக் கொண்டேயிருக்கும் சூரியன்

242. அனைத்திலும் ஜோடி உண்டு

243. ஓரங்களில் குறையும் பூமி

248. பூமிக்கு முளைகளாக மலைகள்

257. பால் எவ்வாறு உற்பத்தியாகிறது?

259. தேனீக்களும், தேனும்

260. அந்தரத்தில் நிற்கும் பறவைகள்

266. பூமியின் ஆழத்திற்குச் செல்ல முடியாது

274. பூமி உருண்டை என்பதை உணர்த்தும் பயணம்

284. புவி ஈர்ப்பு விசை பற்றிய முன்னறிவிப்பு

287. குர்ஆன் கூறும் பெரு வெடிப்புக் கொள்கை

288. வானம்  பாதுகாக்கப்பட்ட முகடு

293. இஸ்லாம் கூறும் சார்பியல் கோட்பாடு

296. கரு வளர்ச்சியின் பல்வேறு நிலைகள்

297. நிலத்தடி நீர் எங்கிலிருந்து வருகின்றது?

303. ஆழ்கடலில் அலைகளும் இருள்களும்

304. விண்வெளிப் பயணம் சாத்தியமே!

305. கடல்களுக்கு இடையே திரை

323. வானத்திலும் பாதைகள் உண்டு

325. குர்ஆன் கூறும் காற்றின் வேகம்

328. அனைத்க் கோள்களிலும் ஈர்ப்பு விசை உண்டு

331. மனிதர்களால் குறையும் பூமி

335. பூமி உருண்டையானது

353. பெரு வெடிப்புக்குப் பின் புகை மூட்டம்

355. அணுகுண்டு பற்றிய முன்னறிவிப்பு

365. கருவுற்ற சினை முட்டை

366. மலட்டுக் காற்று

367. அச்சம் தீர வழி

368. மனிதன் குரங்கிலிருந்து பிறக்கவில்லை

371. மூக்கின் மேல் அடையாளம்

399. பாலைவனக் கப்பல்

406. கெடாமல் பாதுகாக்கும் தொழில் நுட்பம்

407. பன்றியை உண்ணத் தடை

412. அணு ஆயுதங்கள் தயாரிக்க முடியும்

415. குளோனிங் சாத்தியமே!

416. ராட்சதப் பறவை

419. வான் மழையின் இரகசியம்

421. விரிவடையும் பிரபஞ்சம்

423. இரும்பு இறக்கப்பட்டதா?

425. பூமியின் அடுக்குகள்

426. பொய்யின் பிறப்பிடம் எது?

429. பல இருள்கள்

412. சூடேற்றப்பட்ட கற்கள்

436. தண்ணீருக்குள் பிரசவம் நல்லது

437. பாலினத்தை தீர்மானிப்பது ஆணிடமே உள்ளது

470. எறும்புகளின் நுண்ணறிவு

474. தேனீக்களின் வழி அறியும் திறன்

475. நோன்பின் மருத்துவப் பயன்

477. மனக்கவலை போக்க வழி

478. தாய்ப்பால் ஊட்டுதல்

Leave a Reply