ஜிஹாத் வேறு! தீவிரவாதம் வேறு! 

 ஜிஹாத் வேறு! தீவிரவாதம் வேறு!  

ஜிஹாத் வேறு! தீவிரவாதம் வேறு! என்பதை கீழ்க்காணும் தலைப்புகளில் உள்ள விளக்கங்களின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

 

 

53. போரின் இலக்கணம்

54. மதம் மாற்றப் போர் கூடாது

76. ஆட்சிப் பணியும், தூதுப் பணியும்

89. பிற மதத்தவர்களுடன் நல்லுறவு

170. பிற மதத்தவர்களுடன் நல்லிணக்கம்

197. ராணுவ பலத்தைப் பெருக்குவது அரசின் கடமை

198. பலவீனமான அரசுகள் மீது போர் கடமையில்லை

199. எதிரிகளை முழுமையாக முறியடித்தல்

203. குறைவாக இருந்த போதும் போர் கடமையா?

237. முஸ்லிமல்லாத ஆட்சியாளர்களுக்குக் கட்டுப்படுதல்

359. யார் மீது போர் கடமை?

382. தவறான கொள்கையுடையோரிடம் கடுமை காட்டுதல்

Leave a Reply